Zvolte si typ nemovitosti

 

Tržní odhad či znalecký posudek

Při prodeji nemovitosti se lze setkat se dvěma pojmy vztahujícími se k ohodnocení nemovitosti. Jsou to tržní odhad a znalecký posudek. Nutno podotknou, že se jedná o dvě různé metodiky stanovení ceny a nelze je v žádném případě zaměňovat.

Tržní odhad je stanovení ceny v čase a místě obvyklé, jinými slovy vyjadřuje aktuální obchodovatelnou hodnotu nemovitosti, resp. cenu, za níž je poptávající ochoten nabídku akceptovat. Tržní odhad a jeho výše je zásadní pro rozhodnutí banky, zda-li bude dostatečné vzít danou nemovitost jako zástavu pro zajištění poskytovaného ú­věru.

Naproti tomu znalecký posudek vyjadřuje hodnotu dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 387/2011 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Jedná se tedy o stanovení jakési účetní hodnoty nemovitosti. Znalecký odhad, resp jeho výše je zásadní pro výpočet daňové povinnosti poplatníka daně z převodu nemovitosti, kterým je prodávající. Pro výši daně je rozhodná vždy ta hodnota, která je vyšší při porovnání kupní ceny a ceny stanovené znaleckým posudkem.

Tržní odhad i znalecký posudek může zpracovat pouze soudní znalec, což je osoba oprávněná k této činnosti a jmenovaná soudem nebo Ministrem financí podle zákona č. 37/67 Sb. o znalcích a tlumočnících. Seznam znalců je veden na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz