Zvolte si typ nemovitosti

 

Služby

Tržní odhad či znalecký posudek

Při prodeji nemovitosti se lze setkat se dvěma pojmy vztahujícími se k ohodnocení nemovitosti. Jsou to tržní odhad a znalecký posudek. Nutno podotknou, že se jedná o dvě různé metodiky stanovení ceny a nelze je v žádném případě zaměňovat.

Tržní odhad je stanovení ceny v čase a místě obvyklé, jinými slovy vyjadřuje aktuální obchodovatelnou hodnotu nemovitosti, resp. cenu, za níž je poptávající ochoten nabídku akceptovat. Tržní odhad a jeho výše je zásadní pro rozhodnutí banky, zda-li bude dostatečné vzít danou nemovitost jako zástavu pro zajištění poskytovaného ú­věru.

Naproti tomu znalecký posudek vyjadřuje hodnotu dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 387/2011 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Jedná se tedy o stanovení jakési účetní hodnoty nemovitosti. Znalecký odhad, resp jeho výše je zásadní pro výpočet daňové povinnosti poplatníka daně z převodu nemovitosti, kterým je prodávající. Pro výši daně je rozhodná vždy ta hodnota, která je vyšší při porovnání kupní ceny a ceny stanovené znaleckým posudkem.

Tržní odhad i znalecký posudek může zpracovat pouze soudní znalec, což je osoba oprávněná k této činnosti a jmenovaná soudem nebo Ministrem financí podle zákona č. 37/67 Sb. o znalcích a tlumočnících. Seznam znalců je veden na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 

Řešení a vyplácení exekucí

Jako zavedená realitní kancelář se sídlem v Jihlavě Vám nabízíme odbornou právní i finanční pomoc při řešení exekucí, dluhů, zástav či jiných problémů na Vašem bytě či nemovitosti.

V oblasti nemovitostí a řešení exekucí a dluhů máme dlouholeté zkušenosti a jsme schopni navrhnout řešení, která je nejvhodnější pro každý konkrétní případ.

Především jsme schopni vyplatit Vaše exekuce či dluhy, následně zajistit prodej Vaší nemovitosti a případně poskytnout pomoc při hledání dalšího bydlení. Dále provádíme odkup problémových nemovitostí s výplatou kupní ceny v hotovosti, nebo poskytujeme krátkodobé půjčky v případech, kdy je možné problémy překlenout následným hypotečním či bankovním úvěrem nebo dlouhodobé konsolidační úvěry na vyplacení stávajících závazků.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás můžete kontaktovat na kontaktním telefonním čísle v úředních hodinách. Veškeré informace i poradenství včetně právního rozboru je zdarma.

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 

Stěhování

Jsme připraveni zapůjčit dodávkový automobil s řidičem, popř. s dalšími dvěma ‚stěhováky‘, kteří pomohou s naložení a vyložením věcí při stěhování bytu či kanceláře na novou adresu. Pronajmout dodávku je možno pouze s řidičem po předchozí domluvě termínu.

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 

Stavební činnost

Nabízíme provedení drobných oprav a údržbových prací na bytech a bytových domech

  • vodoinstalace a odpady: výměna starých rozvodů za plastové, výměna odpadního vedení, výměna či opravy míchacích baterií, připojení ohřívačů vody, přípojky na pračku či myčku nádobí,
  • elektroinstalace: renovace bytových rozvaděčů, výměny jističů a proudových chráničů, výměny zásuvek a vypínačů,
  • zednické práce: opravy štukových omítek, špalet po výměně oken, pokládka dlažby i v exteriéru, vyzdění bytových jader a příček,
  • malířské práce: výmalby interiérů, nátěry fasádních omítek, nátěry plechových střech a objektů v exteriéru,

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 

Kupní, darovací či směnná smlouva

Na základě Vašich požadavků připravíme dokumenty k převodu vlastnických práv k nemovitostem, ať už se jedná o smlouvy kupní, darovací či směnné. Jednoduché dokumenty zpracujeme obratem sami, komplikované převody konzultujeme či přímo předáváme spolupracujícím advokátním kancelářím. Samozřejmostí je provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, jejich vyzvednutí po provedení vkladu vlastnického práva a následné předání účastníkům smlouvy.

V případě zájmu vypracujeme ke smlouvám i přiznání k dani z převodu nemovitosti, pokud je třeba, a k němu zajistíme zpracování znaleckého odhadu a podání na příslušný finanční úřad.

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 

Problémy spojené s nemovitostmi

Na základě dlouholetého působení na trhu s nemovitostmi nabízíme právní poradenství ve vztahu k nemovitostem. A to od prvotních konzultací v naší kanceláři až po případné právní zastoupení advokáty našich spolupracujících advokátních kanceláří, kterými jsou zejména AK Homolka, advokátní kancelář JUDr. Boženy Zmátlové a Mgr. Jana Toschera.

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 

Financování koupě nemovitosti

Pokud vybíráte nemovitost ke koupi, s největší pravděpodobností již máte vyřešenu otázku financování.
Pokud tomu tak není, což se může lehce stát tak, že nečekaně narazíte ne nemovitost, která přesně splňuje všechny vaše požadavky. A to se běžně stává.
V takovém případě vám pomůžeme s výběrem peněžního ústavu.

Nejběžnějšími způsoby úhrady kupní ceny jsou:

  • platba vlastními zdroji (zpravidla u nízkých cen – garáže, zahrádky apod.), která je velmi rychlá (u hotovostních plateb okamžitě, u bezhotovostních převodů do max. třetího pracovního dne), u hotovostních plateb platí omezení dané zákonem č. 254/2004 Sb. – Zákon o omezení plateb v hotovosti.
  • platba z hypotéčního úvěru, kdy po posouzení bonity klienta (schopnosti splácet poskytnutý úvěr) dojde ke zpracování tržního odhadu, úvěrových a zástavních (k zajištění poskytovaných prostředků) smluv a po jejich podpisu a podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí může dojít k čerpání úvěrových prostředků, doba vyřízení cca dva týdny
  • platba z úvěru, popř. meziúvěru ze stavebního spoření je náročnější na dobu vyřízení, principy žádosti o úvěr či meziúvěr ze stavebního spoření jsou velmi podobné žádosti o hypotéční úvěr, samotné vyřízení sice trvá déle, zpravidla šest až osm týdnů, ovšem vedení úvěrového účtu je méně nákladné než u většiny hypoték, spoření je úročeno, stále platí státní dotace a v případě předčasného splacení čekejte menší penalizaci

Máte dotazy? Kontaktujte nás:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz